Mục đích của việc quy hoạch là định hướng cho sự phát triển của thành phố. Vậy bạn đã biết quy hoạch đô thị là gì? Vai trò và lợi ích của việc quy hoạch. Sau đây namlong-group.com sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn về vấn đề trên cũng như những nội dung liên quan.

Quy hoạch đô thị là gì? 

Quy hoạch đô thị được hiểu là một chuỗi các hoạt động về việc tổ chức không gian sống, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình xã hội và nhà ở. Tất cả các hoạt động trên phải đảm bảo được tiêu chuẩn của pháp luật đề ra để tạo một môi trường sống chất lượng và lý tưởng cho người dân trong đô thị.

Quy hoạch đô thị là gì?

Vai trò của việc quy hoạch đô thị là gì?

Quy hoạch đô thị đóng vai trò vô cùng quan trọng cho sự nghiệp Hiện đại hóa – Công nghiệp hóa đất nước hiện nay, giúp cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường nhanh và mạnh hơn. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu vai trò của việc quy hoạch đô thị dưới đây. 

 • Quy hoạch đô thị giúp cho việc thực hiện các dự án sử dụng đất, phát triển các cơ sở hạ tầng và cải tạo xây dựng đô thị mới bằng cách xác minh những chỉ số về kiến trúc và không gian để làm cơ sở
 • Quy hoạch đô thị không chỉ là công cụ tổ chức thực hiện mà còn là công cụ định hướng đầu tư phát triển đô thị trên cơ sở phản ánh chính xác xu thế phát triển kinh tế – xã hội;
 • Quy hoạch đô thị hoạt động như một hệ thống khuyến khích nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, bền vững và quản lý tốt cơ sở hạ tầng và dịch vụ công dựa trên việc thương mại hóa các dịch vụ này.
 • Quy hoạch đô thị đảm bảo được việc quản lý hiệu quả sử dụng, điều chỉnh, mua bán và đầu tư phát triển đất đai cho mọi mục đích xây dựng đô thị.

Phân loại quy hoạch đô thị 

Có 3 loại quy hoạch đô thị sau:

 1. Quy hoạch chung

Quy hoạch đô thị được hiểu là một chuỗi các hoạt động về việc tổ chức không gian sống, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình xã hội và nhà ở cho một đô thị phù hợp với sự phát triển Kinh tế – Xã hội của đô thị, đảm bảo an ninh, quốc phòng và sự phát triển một cách bền vững

 1. Quy hoạch phân khu 

Quy hoạch phân khu là việc phân chia, xác định chức năng quy hoạch đô thị, chỉ tiêu sử dụng đất đối với các lô đất, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch tổng thể. 

 1. Quy hoạch chi tiết

Quy hoạch chi tiết là việc phân chia, xác định hạn mức đất quy hoạch đô thị, yêu cầu quản lý kiến ​​trúc, cảnh quan đối với từng ô đất; bố trí các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch tổng thể.

quy hoạch đô thị

Các yêu cầu đối với quy hoạch đô thị là gì?

Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (sửa đổi 2018) quy định về yêu cầu đối với quy hoạch đô thị như sau:

 1. Cụ thể hóa Định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.
 2. Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.
 3. Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.
 4. Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.
 5. Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.
 6. Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.
 7. Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

quy hoạch đô thị là gì?

Những hành vi bị cấm trong quy hoạch đô thị 

– Không thực hiện được trách nhiệm để tổ chức lập quy hoạch đô thị.

– Chọn nhẩm tổ chức tư vấn lập quy hoạch đô thị khi họ không đủ năng lực.

– Lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch đô thị không đúng quy định của 

– Hoạt động quy hoạch đô thị trái với pháp luật.

– Cung cấp sai hoặc từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị (trừ trường hợp thông tin thuộc bí mật nhà nước).

– Cố ý làm sai quy định quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

– Làm hư hại kiến trúc, không gian và cảnh quan đô thị 

Trên đây là những thông tin đã giải đáp thắc mắc của bạn về quy hoạch đô thị là gì cũng như lợi ích của việc quy hoạch đô thị và các vấn đề liên quan. Nam Long hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *